FAQPomoc psychologa przy lękach i fobiach. Różnice pomiędzy lękiem a fobią

Aleksandra Miszkurka

Pomoc psychologa przy lękach i fobiach. Różnice pomiędzy lękiem a fobią

Fobia to silny, irracjonalny lęk przed konkretnym obiektem lub sytuacją, który jest nieadekwatny do rzeczywistego zagrożenia i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Fobie są specyficzne, oznacza to że lęk dotyczy konkretnego obiektu lub sytuacji, np. fobia przed pająkami, fobia przed wysokością.

Natomiast lęk to ogólne uczucie niepokoju lub niepokoju związanego z różnymi sytuacjami lub warunkami, takimi jak lęk przed egzaminami, lęk przed publicznym wystąpieniem, lęk przed utratą pracy. Lęk jest ogólny, nie jest skierowany na konkretny obiekt lub sytuację.

Objawy fobii obejmują silny lęk, duszności, kołatanie serca, drżenie, pocenie się, uciekanie lub unikanie sytuacji lub obiektu, którego się boi. Natomiast objawy lęków to m.in. niepokój, drżenie, kołatanie serca, duszności, nadmierne pocenie się, trudności w skupieniu uwagi, trudności w zasypianiu.

Fobie diagnozuje się na podstawie kryteriów zawartych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD) lub w Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Aby zdiagnozować lęki, psycholog lub psychiatry przeprowadzi wywiad dotyczący historii medycznej, symptomów i funkcjonowania osoby. Często wykorzystuje się również specjalistyczne testy i skale, aby pomóc w diagnozie.

Terapia analityczna pozwala na zrozumienie jakie są motywacje, pragnienia, fantazje, które leżą u podstawy lęku i fobii. Poprzez przepracowanie tych doświadczeń, pacjent może zacząć inaczej postrzegać swoje obawy i lęki, co pozwala na ich zmniejszenie lub uwolnienie się od nich.

Have a question?