a

Jak wygląda terapia u mnie?

Pracuję w nurcie zorientowanym psychoanalitycznie.

Na czym to polega ?

Pierwsze spotkanie trwa 50 minut: Jest to spotkanie, na którym pacjent ma możliwość opowiedzenia o swoich problemach i trudnościach, a także poznania terapeuty i jego metod pracy. W trakcie spotkania pacjent może zadać pytania dotyczące terapii i sposobu pracy terapeuty. Psychoterapeuta wykorzystuje tę okazję, aby poznać pacjenta, jego historię i aktualne problemy, co pozwala mu na lepsze przygotowanie się do dalszej pracy.

Podczas pierwszego, spotkania terapeuta zbiera informacje na temat historii życia pacjenta, jego obecnego stanu zdrowia, relacji, problemów i celów terapii. Terapeuta może zadać pytania dotyczące pacjenta,
jego rodziny, relacji z bliskimi, stylu życia, historii medycznej, itp. Celem tego jest zrozumienie, jakie problemy pacjent ma i jakie są ich przyczyny.

Następnie umawiam się na 3 konsultacje: Po pierwszym spotkaniu terapeuta może zaproponować kilka kolejnych spotkań, które pozwolą na bardziej szczegółowe poznanie problemów pacjenta i lepsze przygotowanie do formy terapii.

Decyzja o formie terapii: Po tych konsultacjach, terapeuta może wybrać odpowiednią formę terapii, która będzie najlepiej odpowiadać potrzebom pacjenta i jego problemom. Może to być terapia indywidualna lub terapia grupowa, raz w tygodniu lub częściej.

daj sobie pomóc

spróbuj

Have a question?