FAQCzym jest psychoterapia

Aleksandra Miszkurka

Czym jest psychoterapia

Psychoterapia pomaga klientom budować lepsze relacje ze sobą, innymi i światem.

Jak działa psychoterapia

Ta pierwsza animacja wyjaśnia, że psychoterapia ma trzy główne powody, dla których jest skuteczna w pozwalaniu nam lepiej poznać siebie.

Po pierwsze, psychoterapia pomaga naszym nieświadomym uczuciom stać się świadomymi.

…idee i uczucia wypływają z nieświadomości i są leczone poprzez ujawnienie, interpretację i osiadają w kontekście danego zdarzenia czy emocji….duchy z przeszłości są widoczne w świetle dziennym i zaznają spokoju.

Po drugie, psychoterapia umożliwia i bada przeniesienie. Z dobrym terapeutą jesteś w stanie odtworzyć przeszłe, bolesne relacje w bezpiecznym środowisku.

Psychoterapia to kontrolowany eksperyment, który może nauczyć nas obserwować, co robimy i skąd pochodzą nasze impulsy, a następnie dostosowywać nasze zachowanie w mniej niefortunnych kierunkach.

Po trzecie, dla wielu osób psychoterapia to pierwszy dobry związek. W terapii doświadczamy kogoś, na kim można polegać, kto nas słucha, wyznacza odpowiednią ilość granic i pomaga nam czuć się uzasadnionymi i wartościowymi.

Taka relacja terapeutyczna może stać się wzorem dla relacji poza terapią.

Have a question?